นายเชิงชาย สร้อยพานิช
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล
ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองคลองหลวง
081-755-2008

ออนไลน์ 178 คน

เยี่ยมชม 168,728 คน

แผนดำเนินงานประจำปี

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ยุทธ 5)

13 พฤศจิกายน 2561 95 ครั้ง ซุปเปอร์แอดมิน แชร์  

เอกสารแนบ 1 ไฟล์
50f958b01ffdf2ef89bee0e5d41866bc.pdf678.96 KB ดาวน์โหลด

เปลี่ยนภาษา