นายเชิงชาย สร้อยพานิช
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล
ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองคลองหลวง
081-755-2008

ออนไลน์ 176 คน

เยี่ยมชม 168,727 คน

แผนดำเนินงานประจำปี

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (บัญชีครุภัณฑ์)

13 พฤศจิกายน 2561 86 ครั้ง ซุปเปอร์แอดมิน แชร์  

เอกสารแนบ 1 ไฟล์
c94a4c76b4de37451ba405ea97ac1470.pdf412.11 KB ดาวน์โหลด

เปลี่ยนภาษา