นายเชิงชาย สร้อยพานิช
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล
ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองคลองหลวง
081-755-2008

ออนไลน์ 165 คน

เยี่ยมชม 168,723 คน

แผนดำเนินงานประจำปี

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (บัญชีสรุป)

13 พฤศจิกายน 2561 98 ครั้ง ซุปเปอร์แอดมิน แชร์  

เอกสารแนบ 1 ไฟล์
ea8776f0a4808c697ed7c890f548cc67.pdf42.42 KB ดาวน์โหลด

เปลี่ยนภาษา