นายเชิงชาย สร้อยพานิช
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล
ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองคลองหลวง
081-755-2008

ออนไลน์ 159 คน

เยี่ยมชม 168,717 คน

แผนดำเนินงานประจำปี

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (บันทึกข้อความ)

13 พฤศจิกายน 2561 95 ครั้ง ซุปเปอร์แอดมิน แชร์  

เอกสารแนบ 1 ไฟล์
e76026db9c3ea13086ad286e2360b102.pdf2.56 MB ดาวน์โหลด

เปลี่ยนภาษา