นายเชิงชาย สร้อยพานิช
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล
ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองคลองหลวง
081-755-2008

ออนไลน์ 81 คน

เยี่ยมชม 186,173 คน

แผนดำเนินงานประจำปี
วันที่นำขึ้นเรื่อง
15 ธ.ค. 63ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี เรื่อง การประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แชร์  
3 พ.ย. 63ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี เรื่อง การประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) แชร์  
20 ต.ค. 63ประกาศเทศบาลเมืองคลองหลวง เรื่องใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 แชร์  
2 เม.ย. 63แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 แชร์  
13 พ.ย. 61แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ยุทธ 1) แชร์  
13 พ.ย. 61แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ยุทธ 2) แชร์  
13 พ.ย. 61แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ยุทธ 3) แชร์  
13 พ.ย. 61 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ยุทธ 4) แชร์  
13 พ.ย. 61แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ยุทธ 5) แชร์  
13 พ.ย. 61 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (บัญชีครุภัณฑ์) แชร์  
13 พ.ย. 61แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (บัญชีสรุป) แชร์  
13 พ.ย. 61แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (บันทึกข้อความ) แชร์  
ลำดับ 1-12 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 12 รายการ
เปลี่ยนภาษา