นายเชิงชาย สร้อยพานิช
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล
ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองคลองหลวง
081-755-2008

ออนไลน์ 129 คน

เยี่ยมชม 168,781 คน

แผนพัฒนาท้องถิ่น

ประกาศเทศบาลเมืองคลองหลวง เรื่อง รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองคลองหลวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

22 ธันวาคม 2563 103 ครั้ง คิรีภาค เล็กลมุด แชร์  

ประกาศเทศบาลเมืองคลองหลวง

 เรื่อง รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองคลองหลวง 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

เอกสารแนบ 1 ไฟล์
เรื่อง รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองคลองหลวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563.pdf228.32 KB ดาวน์โหลด

เปลี่ยนภาษา