นายเชิงชาย สร้อยพานิช
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล
ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองคลองหลวง
081-755-2008

ออนไลน์ 155 คน

เยี่ยมชม 168,690 คน

แผนพัฒนาท้องถิ่น

การประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม (ครั้งที่ 3 ปี 2563)

20 สิงหาคม 2563 151 ครั้ง คิรีภาค เล็กลมุด แชร์  

การประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม (ครั้งที่ 3 ปี 2563)

เอกสารแนบ 1 ไฟล์
การประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม (ครั้งที่ 3 ปี 2563).pdf678.87 KB ดาวน์โหลด

เปลี่ยนภาษา