นายเชิงชาย สร้อยพานิช
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล
ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองคลองหลวง
081-755-2008

ออนไลน์ 185 คน

เยี่ยมชม 168,652 คน

แผนพัฒนาท้องถิ่น

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) พิ่มเติม ฉบับที่ 6 และแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3

5 สิงหาคม 2563 145 ครั้ง คิรีภาค เล็กลมุด แชร์  

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) พิ่มเติม ฉบับที่ 6 และแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3

เอกสารแนบ 1 ไฟล์
เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3.pdf664.77 KB ดาวน์โหลด

เปลี่ยนภาษา