นายเชิงชาย สร้อยพานิช
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล
ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองคลองหลวง
081-755-2008

ออนไลน์ 258 คน

เยี่ยมชม 168,741 คน

แผนพัฒนาท้องถิ่น

การประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม (ครั้งที่ 2/2563)

24 มิถุนายน 2563 98 ครั้ง คิรีภาค เล็กลมุด แชร์  

การประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม (ครั้งที่ 2/2563)

เอกสารแนบ 1 ไฟล์
Doc1.pdf592.23 KB ดาวน์โหลด

เปลี่ยนภาษา