นายเชิงชาย สร้อยพานิช
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล
ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองคลองหลวง
081-755-2008

ออนไลน์ 213 คน

เยี่ยมชม 168,654 คน

แผนพัฒนาท้องถิ่น

ประกาศเทศบาลเมืองคลองหลวง เรื่อง แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ของเทศบาลเมืองคลองหลวง เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2563

10 มิถุนายน 2563 106 ครั้ง คิรีภาค เล็กลมุด แชร์  

ประกาศเทศบาลเมืองคลองหลวง

เรื่อง แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ของเทศบาลเมืองคลองหลวง

เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2563

เอกสารแนบ 1 ไฟล์
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2563.pdf2.65 MB ดาวน์โหลด

เปลี่ยนภาษา