นายเชิงชาย สร้อยพานิช
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล
ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองคลองหลวง
081-755-2008

ออนไลน์ 169 คน

เยี่ยมชม 168,801 คน

แผนพัฒนาท้องถิ่น

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ของเทศบาลเมืองคลองหลวง แก้ไข ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2562

15 กรกฎาคม 2562 210 ครั้ง ซุปเปอร์แอดมิน แชร์  

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ของเทศบาลเมืองคลองหลวง
แก้ไข ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2562

เอกสารแนบ 1 ไฟล์
071a8c9c880a8fedde78479f274c6c2d.pdf418.75 KB ดาวน์โหลด

เปลี่ยนภาษา