นายเชิงชาย สร้อยพานิช
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล
ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองคลองหลวง
081-755-2008

ออนไลน์ 176 คน

เยี่ยมชม 168,765 คน

แผนพัฒนาท้องถิ่น

แผนพัฒนาท้องถิ่น ผพ.ศ.2561-2565) แก้ไขครั้งที่ 1 แบบ ผ.02

9 กรกฎาคม 2562 179 ครั้ง ซุปเปอร์แอดมิน แชร์  

แผนพัฒนาท้องถิ่น ผพ.ศ.2561-2565) แก้ไขครั้งที่ 1 แบบ ผ.02

 

เอกสารแนบ 1 ไฟล์
แผนพัฒนาท้องถิ่น ผพ.ศ.2561-2565) แก้ไขครั้งที่ 1 แบบ ผ.0241.55 KB ดาวน์โหลด

เปลี่ยนภาษา