นายเชิงชาย สร้อยพานิช
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล
ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองคลองหลวง
081-755-2008

ออนไลน์ 188 คน

เยี่ยมชม 168,666 คน

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

โครงสร้างเทศบาลเมืองคลองหลวง

3 มีนาคม 2564 35 ครั้ง ซุปเปอร์แอดมิน แชร์  

เอกสารแนบ 1 ไฟล์
โครงสร้างเทศบาลเมืองคลองหลวง.pdf268.99 KB ดาวน์โหลด

เปลี่ยนภาษา