นายเชิงชาย สร้อยพานิช
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล
ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองคลองหลวง
081-755-2008

ออนไลน์ 143 คน

เยี่ยมชม 168,706 คน

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

แผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ.2564-2566 เทศบาลเมืองคลองหลวง

16 ตุลาคม 2563 46 ครั้ง คิรีภาค เล็กลมุด แชร์  

แผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ.2564-2566 เทศบาลเมืองคลองหลวง

เอกสารแนบ 1 ไฟล์
แผนอัตรากำลัง ปี 64-66.pdf.pdf5.45 MB ดาวน์โหลด

เปลี่ยนภาษา