นายเชิงชาย สร้อยพานิช
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล
ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองคลองหลวง
081-755-2008

ออนไลน์ 167 คน

เยี่ยมชม 168,722 คน

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี พนักงานเทศบาลสามัญ ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง ของเทศบาลเมืองคลองหลวง

21 มิถุนายน 2562 159 ครั้ง ซุปเปอร์แอดมิน แชร์  

ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี พนักงานเทศบาลสามัญ ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง ของเทศบาลเมืองคลองหลวง

เอกสารแนบ 1 ไฟล์
a779fc46bd223709ea8038cbb2ac478f.pdf57.10 KB ดาวน์โหลด

เปลี่ยนภาษา