นายเชิงชาย สร้อยพานิช
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล
ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองคลองหลวง
081-755-2008

ออนไลน์ 150 คน

เยี่ยมชม 168,775 คน

เทศบัญญัติงบประมาณ

ประกาศเทศบาลเมืองคลองหลวง เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเผยแพร่เทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของเทศบาลเมืองคลองหลวง

16 กันยายน 2563 155 ครั้ง คิรีภาค เล็กลมุด แชร์  

ประกาศเทศบาลเมืองคลองหลวง

เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเผยแพร่เทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ของเทศบาลเมืองคลองหลวง

เอกสารแนบ 2 ไฟล์
เทศบัญญัติเรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564.pdf5.44 MB ดาวน์โหลด
2564~2.PDF1.14 MB ดาวน์โหลด

เปลี่ยนภาษา