นายเชิงชาย สร้อยพานิช
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล
ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองคลองหลวง
081-755-2008

ออนไลน์ 206 คน

เยี่ยมชม 167,159 คน

เทศบัญญัติงบประมาณ

ประกาศเทศบาลเมืองคลองหลวง ประชาสัมพันธ์การเผยแพร่เทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของเทศบาลเมืองคลองหลวง

2 เมษายน 2563 206 ครั้ง คิรีภาค เล็กลมุด แชร์  

ประกาศเทศบาลเมืองคลองหลวง

ประชาสัมพันธ์การเผยแพร่เทศบัญญัติ

เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ของเทศบาลเมืองคลองหลวง

เอกสารแนบ 1 ไฟล์
เทศบัญญัติงบ 2563.pdf4.33 MB ดาวน์โหลด

เปลี่ยนภาษา