นายเชิงชาย สร้อยพานิช
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล
ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองคลองหลวง
081-755-2008

ออนไลน์ 140 คน

เยี่ยมชม 168,705 คน

เทศบัญญัติงบประมาณ

งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 (1.คำแถลง)

10 ตุลาคม 2561 109 ครั้ง ซุปเปอร์แอดมิน แชร์  

เอกสารแนบ 1 ไฟล์
a0d88c04875496f070239ec5738101b7.pdf68.14 KB ดาวน์โหลด

เปลี่ยนภาษา