นายเชิงชาย สร้อยพานิช
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล
ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองคลองหลวง
081-755-2008

ออนไลน์ 177 คน

เยี่ยมชม 168,743 คน

เทศบัญญัติงบประมาณ

งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2562(4.หลักการและเหตุผล)

10 ตุลาคม 2561 94 ครั้ง ซุปเปอร์แอดมิน แชร์  

เอกสารแนบ 1 ไฟล์
bf025f2e827825864139e2705d48ea23.pdf67.37 KB ดาวน์โหลด

เปลี่ยนภาษา