นายเชิงชาย สร้อยพานิช
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล
ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองคลองหลวง
081-755-2008

ออนไลน์ 182 คน

เยี่ยมชม 168,758 คน

เทศบัญญัติงบประมาณ

งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 (6.เทศบัญญัติ)

10 ตุลาคม 2561 149 ครั้ง ซุปเปอร์แอดมิน แชร์  

เอกสารแนบ 1 ไฟล์
83ef242a4abe3f6d5c00dc7c1a80e37a.pdf70.49 KB ดาวน์โหลด

เปลี่ยนภาษา