นายเชิงชาย สร้อยพานิช
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล
ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองคลองหลวง
081-755-2008

ออนไลน์ 185 คน

เยี่ยมชม 168,764 คน

เทศบัญญัติงบประมาณ

งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 (7.รายงานประมาณการรายรับ)

10 ตุลาคม 2561 97 ครั้ง ซุปเปอร์แอดมิน แชร์  

เอกสารแนบ 1 ไฟล์
39710b05d2526f2b3a0c4486aa57258f.pdf86.07 KB ดาวน์โหลด

เปลี่ยนภาษา