นายเชิงชาย สร้อยพานิช
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล
ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองคลองหลวง
081-755-2008

ออนไลน์ 164 คน

เยี่ยมชม 168,771 คน

เทศบัญญัติงบประมาณ

งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 (9.รายงานประมาณการรายจ่าย)

10 ตุลาคม 2561 88 ครั้ง ซุปเปอร์แอดมิน แชร์  

เอกสารแนบ 1 ไฟล์
b394d4160f3cf7ead93c60f4c68cf357.pdf462.92 KB ดาวน์โหลด

เปลี่ยนภาษา