นายเชิงชาย สร้อยพานิช
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล
ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองคลองหลวง
081-755-2008

ออนไลน์ 127 คน

เยี่ยมชม 168,779 คน

เทศบัญญัติงบประมาณ

งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 (10.สำนักปลัด-หน่วยตรวจสอบ)

10 ตุลาคม 2561 87 ครั้ง ซุปเปอร์แอดมิน แชร์  

เอกสารแนบ 1 ไฟล์
2be9915f1051d28fd6f4f22b2bf2878d.pdf108.21 KB ดาวน์โหลด

เปลี่ยนภาษา