นายเชิงชาย สร้อยพานิช
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล
ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองคลองหลวง
081-755-2008

ออนไลน์ 157 คน

เยี่ยมชม 168,788 คน

เทศบัญญัติงบประมาณ

งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 (11.วิชาการ)

10 ตุลาคม 2561 87 ครั้ง ซุปเปอร์แอดมิน แชร์  

เอกสารแนบ 1 ไฟล์
8e5973c1d4b535ac9a1e92da2f09b939.pdf102.53 KB ดาวน์โหลด

เปลี่ยนภาษา