นายเชิงชาย สร้อยพานิช
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล
ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองคลองหลวง
081-755-2008

ออนไลน์ 96 คน

เยี่ยมชม 167,254 คน

เทศบัญญัติงบประมาณ

งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 (12.คลัง)

10 ตุลาคม 2561 108 ครั้ง ซุปเปอร์แอดมิน แชร์  

เอกสารแนบ 1 ไฟล์
1b576829edc04f9328f9ff1187b1e4b5.pdf96.40 KB ดาวน์โหลด

เปลี่ยนภาษา