นายเชิงชาย สร้อยพานิช
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล
ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองคลองหลวง
081-755-2008

ออนไลน์ 165 คน

เยี่ยมชม 168,812 คน

เทศบัญญัติงบประมาณ

งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 (13.ป้องกัน)

10 ตุลาคม 2561 87 ครั้ง ซุปเปอร์แอดมิน แชร์  

เอกสารแนบ 1 ไฟล์
e97cea762484b4b22b20660ee4a3887b.pdf94.57 KB ดาวน์โหลด

เปลี่ยนภาษา