นายเชิงชาย สร้อยพานิช
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล
ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองคลองหลวง
081-755-2008

ออนไลน์ 161 คน

เยี่ยมชม 168,827 คน

เทศบัญญัติงบประมาณ

งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 (14.ศึกษา บริหารทั่วไป)

10 ตุลาคม 2561 82 ครั้ง ซุปเปอร์แอดมิน แชร์  

เอกสารแนบ 1 ไฟล์
6734fae2459d5617a2aecc503b77a163.pdf93.82 KB ดาวน์โหลด

เปลี่ยนภาษา