นายเชิงชาย สร้อยพานิช
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล
ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองคลองหลวง
081-755-2008

ออนไลน์ 148 คน

เยี่ยมชม 168,845 คน

เทศบัญญัติงบประมาณ

งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 (15.ศึกษา งานระดับ)

10 ตุลาคม 2561 82 ครั้ง ซุปเปอร์แอดมิน แชร์  

เอกสารแนบ 1 ไฟล์
1438bd317393061ffcafd5bb1125a069.pdf98.90 KB ดาวน์โหลด

เปลี่ยนภาษา