นายเชิงชาย สร้อยพานิช
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล
ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองคลองหลวง
081-755-2008

ออนไลน์ 227 คน

เยี่ยมชม 168,655 คน

เทศบัญญัติงบประมาณ
วันที่นำขึ้นเรื่อง
15 ก.ย. 60ประกาศเทศบาลเมืองคลองหลวง เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเผยแพร่เทศบัญญัติ เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของเทศบาลเมืองคลองหลวง แชร์  
15 ก.ย. 601.รายงานประมาณการรายรับ พ.ศ.2561 แชร์  
15 ก.ย. 602.รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ พ.ศ.2561 แชร์  
15 ก.ย. 603.รายงานประมาณการรายจ่าย พ.ศ.2561 แชร์  
15 ก.ย. 60 4.รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย พ.ศ.2561 แชร์  
14 ก.ย. 60ข้อมูลเบื้องต้นของอปท (พ.ศ.2560) แชร์  
14 ก.ย. 60คำแถลง (พ.ศ.2560) แชร์  
14 ก.ย. 60คำแถลง รายละเอียดคำแถลง (พ.ศ.2560) แชร์  
14 ก.ย. 60คำแถลง รายละเอียดประมาณการรายรับ (พ.ศ.2560) แชร์  
14 ก.ย. 60ประกาศเทศบาลเมืองคลองหลวง เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเผยแพร่เทศบัญญัติ เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 แชร์  
14 ก.ย. 60คำแถลง รายละเอียดประมาณการรายจ่าย (พ.ศ.2560) แชร์  
14 ก.ย. 60ส่วนที่ 3 งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ (พ.ศ.2560) แชร์  
14 ก.ย. 60ประปา กองการประปา เทศบาลเมืองคลองหลวง (พ.ศ.2560) แชร์  
14 ก.ย. 60บันทึกหลักการและเหตุผล (พ.ศ.2560) แชร์  
14 ก.ย. 60บันทึกหลักการและเหตุผล รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผล แบ่งตามด้าน (พ.ศ.2560) แชร์  
14 ก.ย. 60บันทึกหลักการและเหตุผล รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผล แบ่งตามแผนงาน (พ.ศ.2560) แชร์  
14 ก.ย. 60บันทึกหลักการและเหตุผล รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผล (พ.ศ.2560) แชร์  
14 ก.ย. 60รายงานประมาณการรายรับ (พ.ศ.2560) แชร์  
14 ก.ย. 60รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ (พ.ศ.2560) แชร์  
14 ก.ย. 60รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย (พ.ศ.2560) แชร์  
ลำดับ 41-60 | หน้า 3/4 | แสดง 20 จาก 78 รายการ
เปลี่ยนภาษา