เมนูหลัก

บุคลากร - ผู้บริหาร

คณะผู้บริหาร

 • นางสุดา ทองวิลัย

  รองปลัดเทศบาล
  ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองคลองหลวง

 • -

  รองนายกเทศมนตรี

 • -

  รองนายกเทศมนตรี

 • -

  เลขานุการนายกเทศมนตรี

 • -

  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี0.01s. 0.50MB