เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - แสดงทั้งหมด

หัวข้ออ่านวันที่
การประชุมสภาเทศบาลเมืองคลองหลวง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2563 330 ก.ย. 63
กรมควบคุมโรค ติดตามสถานการณ์โรคโควิด 19 ในประเทศเพื่อนบ้านอย่างใกล้ชิด เผยไทยมีมาตรการเฝ้าระวังโรคที่เข้มข้น424 ก.ย. 63
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 37 ปี 2563823 ก.ย. 63
งานสัตวแพทย์ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองคลองหลวง ออกให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า สุนัขและแมว618 ก.ย. 63
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 36 ปี 25631318 ก.ย. 63
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมโครงการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร วันที่ 17 กันยายน 2563 ณ บริเวณประตูระบายน้ำ หมู่ 1 ชุมชนญาติมิตรสัมพันธ์ ชุมชนสวนทองวิลล่า 10 ชุมชนประดู่แดง ชุมชนพฤกษาวิเลจ 12 ต.คลองสอง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี717 ก.ย. 63
กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการโครงการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.อำเภอคลองหลวง2617 ก.ย. 63
รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน กันยายน ปี 63 ครั้งที่ 1 จำนวน 17 ราย1316 ก.ย. 63
ประกาศเทศบาลเมืองคลองหลวง เรื่อง การจัดสรรภาชนะรองรับมูลฝอย และเรื่อง ขอความร่วมมือชำระค่าธรรมเนียมการให้บริการจัดเก็บมูลฝอย2515 ก.ย. 63
งานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ศูนย์บริการสาธารณสุขชุมชนมุสลิมร่วมกับ รพ.สต.ค.1 ฉีดวัคซีนคอตีบและบาดทะยักให้กับ เด็ก นร.ชั้น ป.6 โรงเรียนแก้วนิมิตร(คลองหนึ่ง)714 ก.ย. 63
รายงานข่าว ความคืบหน้าผลการสอบสวนและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กรณีนักฟุตบอลไทยลีกชาวอุซเบกิสถาน ตรวจพบสารพันธุกรรมของเชื้อโควิด 19 ประจำวันที่ 14 กันยายน 25631914 ก.ย. 63
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 35 ปี 25631911 ก.ย. 63
รายงานข่าว ความคืบหน้าผลการสอบสวนและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กรณีผู้ต้องขังชายที่อยู่ระหว่างกักกันก่อนเข้าแดนปกติในเรือนจำ ประจำวันที่ 10 กันยายน 25634311 ก.ย. 63
ศบค. ประชุมบุคลากรและเครือข่าย เพื่อซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติงานในการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 20192511 ก.ย. 63
งานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ศูนย์บริการสาธารณสุขชุมชนมุสลิม กิจกรรมลงพื้นที่ เยี่ยมโรงเรียนและศูนย์เด็กเล็กในสถานการณ์โควิด-19710 ก.ย. 63
งานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ศูนย์บริการสาธารณสุขชุมชนมุสลิม กิจกรรมเยี่ยมบ้านผู้พิการติดเตียง เพิ่งออกจาก รพ. สอนญาติผู้ดูแลและ อสม.ในการดูแลผู้ป่วยติดเตียง710 ก.ย. 63
งานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ศูนย์บริการสาธารณสุขชุมชนมุสลิม กิจกรรมเยี่ยมบ้านผู้พิการ+สูงอายุ 91 ปี ทำแผลเบาหวาน710 ก.ย. 63
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติตรม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 แก่บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชน399 ก.ย. 63
โครงการฝึกอบรมการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของเทศบาลเมืองคลองหลวง ประจำปีงบประมาณ 2563578 ก.ย. 63
ประกาศเทศบาลเมืองคลองหลวง เรื่อง ขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 25631073 ก.ย. 63
ลำดับที่ 1-20 | 1/17 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.03s. 0.50MB