เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - ข่าวการจัดเก็บภาษี

หัวข้ออ่านวันที่
ประชาสัมพันธ์ พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.256297714 พ.ย. 62
อัตราการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 253639001 พ.ย. 62
ประกาศเทศบาลเมืองคลองหลวง เรื่อง ขอแจ้งให้ผู้ประกอบการและเจ้าของที่ดินมาชำระภาษีบำรุงท้องถิ่น ปี พ.ศ. 256216610 ม.ค. 62
ลำดับที่ 1-3 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB