เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

หัวข้ออ่านวันที่
การประชุมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256448 ก.ค. 63
Strong ไปกับสคร.4 ตอน “วันพระใหญ่ ไม่ขายเหล้า พร้อมใจเลิกเหล้า วันงดดื่มสุราแห่งชาติ”133 ก.ค. 63
เผยแพร่การศึกษาการพัฒนาจังหวัดปทุมธานีมุ่งสู่เมืองคุณภาพ (Quality Pathum Thani 2020)82 ก.ค. 63
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 25 ปี 256362 ก.ค. 63
รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน มิถุนายน ปี 63 ครั้งที่ 2131 ก.ค. 63
กรมควบคุมโรค แนะผู้ปกครองและสถานศึกษา ในช่วงเปิดเทอมนี้ให้ระวังเด็กป่วย “โรคมือ เท้า ปาก” เน้นคัดกรองและสังเกตอาการอย่างใกล้ชิด429 มิ.ย. 63
กรมควบคุมโรค แนะประชาชนร่วมกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายในช่วงหน้าฝน ป้องกันโรคติดต่อนำโดยยุงลาย626 มิ.ย. 63
ส่งสำเนาแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 5 และแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 21025 มิ.ย. 63
การประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม (ครั้งที่ 2/2563)2024 มิ.ย. 63
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 24 ปี 2563623 มิ.ย. 63
รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน มิถุนายน ปี 63 ครั้งที่ 12517 มิ.ย. 63
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพ ประชาสัมพันธ์การรับรู้และภูมิกันยาเสพติดเกี่ยวกับพืชกระท่อม3017 มิ.ย. 63
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 23 ปี 25631617 มิ.ย. 63
การปฏิบัติตาม 8 วิธี เพิ่มระยะห่างทางสังคม “Social Distancing”2516 มิ.ย. 63
คนหูหนวกรู้ สู้โควิด | Ep.4 | การล้างมือ2811 มิ.ย. 63
คนหูหนวกรู้ สู้โควิด | Ep.3 | หน้ากากอนามัย3111 มิ.ย. 63
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 22 ปี 25631211 มิ.ย. 63
ประกาศเทศบาลเมืองคลองหลวง เรื่อง แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ของเทศบาลเมืองคลองหลวง เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 พ.ศ. 25632310 มิ.ย. 63
คนหูหนวกรู้ สู้โควิด Ep.2 สถานการณ์การระบาด219 มิ.ย. 63
คนหูหนวกรู้ สู้โควิด Ep.1 รู้จักไวรัสโควิด-19219 มิ.ย. 63
ลำดับที่ 1-20 | 1/12 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB