นายเชิงชาย สร้อยพานิช
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล
ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองคลองหลวง
081-755-2008

ออนไลน์ 191 คน

เยี่ยมชม 168,814 คน

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศกระทรวงวัฒนธรรม เรื่องแนวทางการจัดกิจกรรมวันสงกรานต์ ประจำปี 2564

8 เมษายน 2564 11 ครั้ง ชวลิต พุธเจริญ แชร์  

เอกสารแนบ 1 ไฟล์
898.jpg157.45 KB   แสดงภาพ

เปลี่ยนภาษา