นายเชิงชาย สร้อยพานิช
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล
ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองคลองหลวง
081-755-2008

ออนไลน์ 177 คน

เยี่ยมชม 168,762 คน

ข่าวประชาสัมพันธ์

คำสั่งจังหวัดปทุมธานี เรื่อง มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (covid-1) ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2564

8 เมษายน 2564 26 ครั้ง ชวลิต พุธเจริญ แชร์  

เอกสารแนบ 3 ไฟล์
ปท01.jpg85.65 KB   แสดงภาพ
ปท02.jpg44.13 KB   แสดงภาพ
ปท03.jpg54.03 KB   แสดงภาพ

เปลี่ยนภาษา