นายเชิงชาย สร้อยพานิช
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล
ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองคลองหลวง
081-755-2008

ออนไลน์ 141 คน

เยี่ยมชม 168,777 คน

ข่าวประชาสัมพันธ์

คำสั่งจังหวัดปทุมธานี เรื่อง มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในช่วงเทศกาลสงกรานต์

28 มีนาคม 2564 73 ครั้ง ชวลิต พุธเจริญ แชร์  

เอกสารแนบ 3 ไฟล์
1F3FA962-B9F5-46FB-ACA7-25DC0C6410E9.jpeg149.63 KB   แสดงภาพ
2599590F-75EF-4B8C-9AD5-87602F680126.jpeg79.94 KB   แสดงภาพ
289C19E3-477E-4B7C-AD89-68A349A4CF3D.jpeg97.11 KB   แสดงภาพ

เปลี่ยนภาษา