นายเชิงชาย สร้อยพานิช
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล
ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองคลองหลวง
081-755-2008

ออนไลน์ 269 คน

เยี่ยมชม 168,737 คน

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศเทศบาลเมืองคลองหลวง เรื่องขอความร่วมมือดำเนินการตามแนวทางการจัดการขยะในพื้นที่รกร้าง ว่างเปล่า (พื้นที่ส่วนบุคคล)

24 มีนาคม 2564 17 ครั้ง ชวลิต พุธเจริญ แชร์  

เอกสารแนบ 4 ไฟล์
ประกาศำพื้นที่รกร้าง01.jpg222.49 KB   แสดงภาพ
ประกาศำพื้นที่รกร้าง02.jpg152.61 KB   แสดงภาพ
เอกสารแนบถ่าย พื้นที่่รกร้าง 023.jpg170.84 KB   แสดงภาพ
เอกสารแนบท้ายพื้นที่รกร้าง 01.jpg232.15 KB   แสดงภาพ

เปลี่ยนภาษา