นายเชิงชาย สร้อยพานิช
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล
ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองคลองหลวง
081-755-2008

ออนไลน์ 262 คน

เยี่ยมชม 168,658 คน

ข่าวประชาสัมพันธ์

การตรวจเลือทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปี 2564

19 มีนาคม 2564 693 ครั้ง ชวลิต พุธเจริญ แชร์  

เอกสารแนบ 3 ไฟล์
ทหาร01.jpg198.45 KB   แสดงภาพ
ทหาร02.jpg94.76 KB   แสดงภาพ
ทหาร03.jpg535.28 KB   แสดงภาพ

เปลี่ยนภาษา