นายเชิงชาย สร้อยพานิช
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล
ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองคลองหลวง
081-755-2008

ออนไลน์ 213 คน

เยี่ยมชม 168,815 คน

ข่าวประชาสัมพันธ์

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองคลองหลวง เปิดหลักสูตรอบรมหลักสูตรปฐมพยาบาลและปฏิบัติการแพทย์ขั้นพื้นฐาน ประจำปี งบประมาณ 2564 Emergency Medical Response (EMR)

18 มีนาคม 2564 78 ครั้ง ชวลิต พุธเจริญ แชร์  

 งานการแพทย์ฉุกเฉิน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองคลองหลวง เปิดหลักสูตรอบรมหลักสูตรปฐมพยาบาลและปฏิบัติการแพทย์ขั้นพื้นฐาน ประจำปี งบประมาณ 2564 Emergency Medical Response (EMR) ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 20 เมษายน 2564 ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเดิมได้ที่ คุณเปรมสุดา จันทะมาตร 089 679 4938 จีราภรณ์ จิตพยัค 097 023 8998

เอกสารแนบ 2 ไฟล์
160900628_1110067382804300_4993161263137746007_o (1).jpg487.97 KB   แสดงภาพ
ใบสมัครอบรม EMRปี64.pdf82.48 KB ดาวน์โหลด

เปลี่ยนภาษา