นายเชิงชาย สร้อยพานิช
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล
ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองคลองหลวง
081-755-2008

ออนไลน์ 146 คน

เยี่ยมชม 168,840 คน

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

16 มีนาคม 2564 41 ครั้ง ชวลิต พุธเจริญ แชร์  

เอกสารแนบ 3 ไฟล์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 64.jpg200.93 KB   แสดงภาพ
รายชื่อผู้ที่ได้รับเงินอุดหนุน 0164.jpg126.45 KB   แสดงภาพ
รายชื่อผู้ที่ได้รับเงินอุดหนุน 0264.jpg93.74 KB   แสดงภาพ

เปลี่ยนภาษา