นายเชิงชาย สร้อยพานิช
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล
ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองคลองหลวง
081-755-2008

ออนไลน์ 189 คน

เยี่ยมชม 168,732 คน

ข่าวประชาสัมพันธ์

ผู้ประกันตนสนใจเปลี่ยน รพ. รีบยื่นภายใน 31 มี.ค. นี้ เท่านั้น

11 มีนาคม 2564 24 ครั้ง สุภัฎธการ ฉายตระกูล แชร์  

ผู้ประกันตนสนใจเปลี่ยน รพ. รีบยื่นภายใน 31 มี.ค. นี้ เท่านั้น

                    นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า สำนักงานประกันสังคมได้เปิดโอกาสให้ผู้ประกันตนสามารถขอเปลี่ยนสถานพยาบาลใหม่ ได้ทุกๆ ปีๆ ละ 1 ครั้ง โดยในปี 2564 นี้ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ประกันตนที่สนใจเปลี่ยนสถานพยาบาลได้ตั้งแต่ 16 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมา จนถึง 31 มีนาคม 2564 ที่จะถึงนี้

เปลี่ยนโรงพยาบาลประกันสังคม 2564

             โดยสามารถยื่นแบบเลือกสถานพยาบาลในการรับบริการทางการแพทย์ สปส. 9-02 ได้ที่

            : สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขาทุกแห่งทั่วประเทศ

            : หรือทำรายการผ่านเว็บไซด์ www.sso.go.th และทำรายการผ่าน Applications SSO Connect

            สำหรับสถานพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการประกันสังคมทั่วประเทศ ขณะนี้มีอยู่จำนวน 254 แห่ง แบ่งเป็นโรงพยาบาลรัฐบาล 164 แห่ง สถานพยาบาลเอกชน 81 แห่ง อย่างไรก็ตามเพื่อป้องกันกรณีที่ผู้ประกันตนไม่สามารถเลือกสถานพยาบาลที่ต้องการได้ เนื่องจากสถานพยาบาลบางแห่งรับผู้ประกันตนเต็มจำนวนศักยภาพแล้ว จึงขอให้ผู้ประกันตน ตรวจสอบรายชื่อสถานพยาบาลที่ตนเองต้องการได้ที่ www.sso.go.th หรือที่สายด่วนประกันสังคม 1506 บริการตลอด 24 ชั่วโมง

เปลี่ยนโรงพยาบาลประกันสังคม 2564

            เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กล่าวต่อไปว่า สำหรับผู้ประกันตนที่ไม่ประสงค์เปลี่ยนสถานพยาบาล สามารถใช้สิทธิรับบริการทางการแพทย์จากสถานพยาบาลตามสิทธิเดิมได้จนสิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตน กรณีสิ้นสภาพจากความเป็นผู้ประกันตนสามารถใช้สิทธิต่อไปได้อีก 6 เดือน นับแต่วันที่สิ้นสภาพ

หากผู้ประกันตนมีข้อสงสัย โปรดติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขาทุกแห่ง หรือที่สายด่วน 1506 ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง


เอกสารแนบ 2 ไฟล์
4333c548-bdc5-46ad-9323-048876a972f7.jpg210.30 KB   แสดงภาพ
074aee36-c0f3-4eb4-bd3d-399e49915858.jpg364.00 KB   แสดงภาพ

เปลี่ยนภาษา