นายเชิงชาย สร้อยพานิช
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล
ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองคลองหลวง
081-755-2008

ออนไลน์ 165 คน

เยี่ยมชม 168,807 คน

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ กฏกระทรวงกำหนดความเร็วรถใหม่

11 มีนาคม 2564 31 ครั้ง ชวลิต พุธเจริญ แชร์  

เอกสารแนบ 3 ไฟล์
138786.jpg165.67 KB   แสดงภาพ
10.jpg155.45 KB   แสดงภาพ
111.jpg130.33 KB   แสดงภาพ

เปลี่ยนภาษา