นายเชิงชาย สร้อยพานิช
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล
ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองคลองหลวง
081-755-2008

ออนไลน์ 257 คน

เยี่ยมชม 168,657 คน

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศจังหวัดปทุมธานี เรื่อง ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต

9 มีนาคม 2564 57 ครั้ง สุภัฎธการ ฉายตระกูล แชร์  

ประกาศจังหวัดปทุมธานี

เรื่อง ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต

เอกสารแนบ 2 ไฟล์
img349.jpg205.38 KB   แสดงภาพ
img350.jpg178.16 KB   แสดงภาพ

เปลี่ยนภาษา