นายเชิงชาย สร้อยพานิช
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล
ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองคลองหลวง
081-755-2008

ออนไลน์ 166 คน

เยี่ยมชม 167,196 คน

ข่าวประชาสัมพันธ์

ด่วนๆๆๆ ประกาศยกเลิกลงทะเบียนโครงการ "เราชนะ" ในวันที่ 27 ก.พ. 2564 ณ หอประชุมใหญ่อำเภอคลองหลวง

26 กุมภาพันธ์ 2564 25 ครั้ง ชวลิต พุธเจริญ แชร์  

ด่วนๆๆๆ ประกาศแจ้งยกเลิกกิจกรรมลงทะเบียน "เราชนะ" สำหรับผู้ที่ไม่มีโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟน. วันเสาร์ที่ 27 กุมภาพันธ์. 2564. ณ. หอประชุมใหญ่อำเภอคลองหลวง  จึงขอแจ้งให้ทราบโดยทั่วกัน

เอกสารแนบ 1 ไฟล์
เราชนะ6666-01.jpg335.01 KB   แสดงภาพ

เปลี่ยนภาษา