นายเชิงชาย สร้อยพานิช
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล
ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองคลองหลวง
081-755-2008

ออนไลน์ 180 คน

เยี่ยมชม 167,151 คน

ข่าวประชาสัมพันธ์

เทศบาลเมืองคลองหลวง เปิดรับลงทะเบียนโครงการ "เราชนะ" ให้กับประชาชนในเขตเทศบาลเมืองคลองหลวง ที่ไม่มีโทรศัพท์สมาร์ทโฟน

25 กุมภาพันธ์ 2564 26 ครั้ง ชวลิต พุธเจริญ แชร์  

เทศบาลเมืองคลองหลวง แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์  ด้วยรัฐบาลได้มีนโยบายโครงการ “เราชนะ” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ไม่มีโทรศัพท์สมาร์ทโฟน เพื่อลดภาระค่าครองชีพให้แก่ประชาชนเนื่องจากสถานการณ์การแ พร่ระบาดระลอกใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  โดยได้เปิดให้บริการรับลงทะเบียนในวันเสาร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2564  ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. ณ ห้องประชุมใหญ่อำเภอคลองหลวง

***ทั้งนี้ประชาชนที่มีชื่ออยู่ในเขตเทศบาลเมืองคลองหลวง สามารถติดต่อขอรับลงทะเบียน “เราชนะ” ได้โดยนำบัตรประชาชนแบบ Smart Card พร้อมเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ มาลงทะเบียนได้ในวันและเวลาดังกล่าว

เอกสารแนบ 1 ไฟล์
เราชนะ-2.jpg339.09 KB   แสดงภาพ

เปลี่ยนภาษา