นายเชิงชาย สร้อยพานิช
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล
ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองคลองหลวง
081-755-2008

ออนไลน์ 97 คน

เยี่ยมชม 167,225 คน

ข่าวประชาสัมพันธ์

ความรู้ไม่ลับฉบับอ๊อดอ๊อด : ตอนที่ 1 -5

24 กุมภาพันธ์ 2564 18 ครั้ง สุภัฎธการ ฉายตระกูล แชร์  

ความรู้ไม่ลับฉบับอ๊อดอ๊อด : ตอนที่ 1-5

เอกสารแนบ 6 ไฟล์
ความรู้ไม่ลับฉบับอ๊อดอ๊อด ตอนที่ 1 กักตัวกันเถิด.pdf7.25 MB ดาวน์โหลด
ความรู้ไม่ลับฉบับอ๊อดอ๊อด ตอนที่ 2 ระหว่างเฝ้าระวัง.pdf10.16 MB ดาวน์โหลด
ความรู้ไม่ลับฉบับอ๊อดอ๊อด ตอนที่ 3 อาการของผู้ติดเชื้อ.pdf6.84 MB ดาวน์โหลด
ความรู้ไม่ลับฉบับอ๊อดอ๊อด ตอนที่ 4 ระวัง!!! นักแพร่เชื้อ.pdf12.23 MB ดาวน์โหลด
ความรู้ไม่ลับฉบับอ๊อดอ๊อด ตอนที่ 5 ใส่หน้ากากเข้าหากัน.pdf14.93 MB ดาวน์โหลด
ความรู้ไม่ลับฉบับอ๊อดอ๊อด.jpg265.80 KB   แสดงภาพ

เปลี่ยนภาษา