นายเชิงชาย สร้อยพานิช
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล
ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองคลองหลวง
081-755-2008

ออนไลน์ 274 คน

เยี่ยมชม 167,134 คน

ข่าวประชาสัมพันธ์

คลิ๊กตรวจรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นเทศบาล ได้ที่นี่

24 กุมภาพันธ์ 2564 77 ครั้ง ชวลิต พุธเจริญ แชร์  

ประชาสัมพันธ์ผู้มีสิทธิเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นเทศบาลได้  โดยท่านสามารถตรวจสอบผู้มีสิทธิเลือกตั้งนายกเทศมนตรี และสมาชิกสภาเทศบาล ได้ที่ stat.bora.dopa.go.th  พร้อมเชิญชวนพี่น้องประชาชนออกมาใช้สิทธิอย่างพร้อมเพรียงกันในวันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 08.00 - 17.00 น. ณ หน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีรายชื่ออยู่  

เอกสารแนบ 1 ไฟล์
คลิ๊กตรวจชื่อ.jpg416.32 KB   แสดงภาพ

เปลี่ยนภาษา