นายเชิงชาย สร้อยพานิช
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล
ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองคลองหลวง
081-755-2008

ออนไลน์ 95 คน

เยี่ยมชม 111,792 คน

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศเทศบาลเมืองคลองหลวง เรื่องรายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ครั้งที่ 1 จำนวน 21 ราย

17 กุมภาพันธ์ 2564 10 ครั้ง สุภัฎธการ ฉายตระกูล แชร์  

ประกาศเทศบาลเมืองคลองหลวง 

เรื่อง รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ครั้งที่ 1 จำนวน 21 ราย

เอกสารแนบ 5 ไฟล์
img320.jpg155.14 KB   แสดงภาพ
img321.jpg168.21 KB   แสดงภาพ
img322.jpg171.90 KB   แสดงภาพ
img323.jpg110.04 KB   แสดงภาพ
img319.jpg205.40 KB   แสดงภาพ

เปลี่ยนภาษา