นายเชิงชาย สร้อยพานิช
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล
ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองคลองหลวง
081-755-2008

ออนไลน์ 81 คน

เยี่ยมชม 111,753 คน

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองคลองหลวง เรื่อง กำหนดสถานที่และจำนวนในการปิดประกาศและการติดตั้งป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองคลองหลวง

17 กุมภาพันธ์ 2564 22 ครั้ง สุภัฎธการ ฉายตระกูล แชร์  

ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองคลองหลวง 

เรื่อง กำหนดสถานที่และจำนวนในการปิดประกาศและการติดตั้งป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองคลองหลวง

เอกสารแนบ 2 ไฟล์
img318.jpg226.10 KB   แสดงภาพ
img317.jpg214.02 KB   แสดงภาพ

เปลี่ยนภาษา