นายเชิงชาย สร้อยพานิช
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล
ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองคลองหลวง
081-755-2008

ออนไลน์ 75 คน

เยี่ยมชม 111,676 คน

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองคลองหลวง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี เรื่อง การแก้ไขข้อความคลาดเคลื่อนในท้องที่ที่ประกอบเป็นเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองคลองหลวงและนายกเทศมนตรีเมืองคลองหลวง

17 กุมภาพันธ์ 2564 20 ครั้ง สุภัฎธการ ฉายตระกูล แชร์  

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองคลองหลวง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 

รื่อง การแก้ไขข้อความคลาดเคลื่อนในท้องที่ที่ประกอบเป็นเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองคลองหลวงและนายกเทศมนตรีเมืองคลองหลวง

เอกสารแนบ 1 ไฟล์
img316.jpg212.12 KB   แสดงภาพ

เปลี่ยนภาษา